Projekt má za cíl pomocí přednáškové činnosti, workshopů a pohybových aktivit nabídnout účastníkům smysluplné trávení volného času které je bude rozvíjet a motivovat k dalšímu rozvoji, pomocí aktivit bude bojovat proti osamělosti a skrze volnočasové aktivity bude docházet k vzájemnému seznámení účastníků. Dále bude skrze poskytován prostor pro odborníky z různých oblastí vzhledem k cíli projektu. Projekt bude realizován pomocí metody zážitkové pedagogiky, která ve spolupráci s odborníky bude mapovat a reagovat na potřeby účastníků.